ŻŁOBEK ul. Zelwerowicza w Lublinie

Inwestycja: "Budowa żłobka przy ul. Zelwerowicza w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

 

Zakres: kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z białym montażem, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej z separatorem tłuszczów, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, instalacji gazowej, ciepła technologicznego oraz kotłowni).

 

Rok: 2017-2018

 

Zleceniodawca: BUDIMEX S.A.