Kontakt

MEGA-THERM Sp. z o.o.


ul. Lucyny Herc 10
20-328 Lublin
DANE FIRMY
NIP: 9462568426
REGON: 060417199
KRS: 0000316657

Kapitał zakładowy 110 000,00 PLN wpłacony w całości

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział

Gospodarczy KRS 0000316657

FORMULARZ KONTAKTOWY