Wykonanie instalacji w budynku hotelowym IBIS Styles w Lublinie

Inwestycja: Wykonanie instalacji w budynku hotelowym IBIS Styles zlokalizowanym przy ul. Solidarności 7 w Lublinie

Zakres: 

- instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne;

- instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;

- kotłownie gazowe, wraz z wymiennikami do podgrzewu ciepłej wody użytkowej;

- stacje uzdatniania wody, przepompownie, hydrofornię,

- wewnętrzną instalację gazu ziemnego.

 Rok: 2018-2019

 Zamawiający: TBV Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie