Stadion lekkoatletyczny przy ul. J. Piłsudskiego w Lublinie

Inwestycja: Stadion lekkoatletyczny przy ul. J. Piłsudskiego w Lublinie 

Zakres: Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (instalacja wod.-kan., hydrantowa, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wymiennikownia) 

Rok: 2016-2017 

Zleceniodawca: BUDIMEX S.A.