Budynek mieszkalny wielorodzinny B przy ul. Bluszczowej w Lublinie

Inwestycja: Budynek mieszkalny wielorodzinny B przy ul. Bluszczowej w Lublinie 

Zakres: Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i wentylacji 

Rok: 2017 

Zleceniodawca: EKSAM Zakład Usługowo-Handlowy